Sporten vermindert risico op dementie

Wie minstens drie keer per week sport, loopt beduidend minder risico op dementie. Bij de sportiefste groep kwam dementie 30 tot 40 procent minder voorDat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarbij 1.740 65-plussers gedurende zes jaar gevolgd werden. Wie matig sport loopt eveneens minder risico op dementie, maar het gunstig effect is veel minder uitgesproken.

Tal van studies toonden bij ouderen reeds het positief effect van sporten op de cognitieve vaardigheden aan. Een onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat 60-74-jarigen die gedurende zes maanden geregeld fitness-oefeningen deden, beduidend beter presteerden dan anderen voor taken zoals het organiseren en structureren van informatie, het vermogen om te plannen en gedrag te sturen, te controleren en te corrigeren.

Een studie in Groningen toonde in 2006 bij muizen een onmiskenbaar effect van bewegen op de werking van de hersenen aan. Muizen die veel bewogen, bleken nieuwe neuronen aan te maken in de hersenen, onder meer in de hippocampus, een gebied dat een belangrijke rol speelt in leer- en geheugenprocessen. Voorts bleek dat de atletische muizen sneller eten vonden in een doolhof.

Ook bij mensen is er een onmiskenbaar gunstig effect van sporten op de werking van de hersenen. Uit MRI-scans blijkt dat mensen die een langere periode in hun leven aan sport deden, beter doorbloede hersenen hebben. Fitte ouderen blijken ook minder hersenweefsel te verliezen dan niet-fitte leeftijdsgenoten.

Regelmatige fitness-sessies lijken met name hersengebieden die krimpen tijdens het ouder worden, te sparen. Het aftakelingsproces vertraagt en het http://www.htmx-service.nl/Producten/Scooters/AGM-Retroeffect is vooral waarneembaar bij 66- tot 70-jarigen. Af en toe gebruik maken van fitnessapparatuur helpt dit voorkomen
Link: Retro scooter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *